Juhatus

Meie seltsi 2018/2019 õ.a. juhatusse kuuluvad:

President Andri Sokka

 

Peasekretär Eva Lea Jääger

 

Laekur Kaijus Janis

 

Meediahaldur Jane Torp

Juhatuse ametiaeg on üks õppeaasta.